Vytisknout tuto stránku

Rybářský řád

Podmínky lovu ryb na vodní nádrži Dešná:

 

 • Oprávnění k lovu na nádrži mohou vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán. Jsou povinni nahradit veškeré způsobené škody, které při lovu způsobí.
 • Na jedno povolení si může rybář přizvat pouze jednu osobu jako doprovod.
 • Je zakázáno zajíždět na lovná místa motorovými vozidly.
 • Příjezd a parkování v prostoru nádrže je povolen pouze držitelům povolení a to pouze na vyhrazených místech. Je zakázáno zajíždění motorovými vozidly na lovná místa. Odjezd z parkoviště během lovu povolen pouze po dohodě se službou a to platí i pro doprovod.
 • Zákaz stanování, povoleny pouze rybářské přístřešky-bivaky.
 • Zákaz rozdělávání pozemních ohnišť, povolena pouze nadzemní přenosná ohniště.
 • Po ukončení lovu, před naložením zavazadel, oznámit ukončení lovu službě. Uklidit lovné místo a odpadky odložit do kontejneru na parkovišti.
 • Povolené způsoby lovu jsou plavaná a položená.
 • Počet prutů maximálně tři - dle povolení, na každý prut pouze jeden návazec.
 • Veškeré montáže průjezdné - zákaz srkaček!
 • Zákaz používání pletených "šokovek"
 • Zigrid povolen při lovu na placené povolení
 • Zákaz lovu na živou i mrtvou rybu včetně umělých napodobenin. Zákaz vnadění luštěninami, syrovým masem a krví.
 • Zákaz používání veškerých druhů bójí a zavážení nástrah z příjezdové strany nádrže.
 • Denní dávka krmení je stanovana na 7kg (na jednoho lovícího), z toho smí být řepka 1kg, kukuřice pouze uvařená. 
 • Povinná výbava
  • odháčkovací matrace vaničkového typu
  • podběrák
  • vyprošťovač háčku
  • desinfekce na poranění ryb
  • kbelík na polévání ryb na podložce.
 • Ulovená ryba se musí vyháčkovávat pouze na matraci, musí být polévána vodou a případná zranění musí být ošetřena desinfekcí a vrácena s náležitou opatrností co nejdříve vodě.
 • Focení ulovených ryb se provádí nad podložkou v pokleku nebo ve vodě a to ihned po ulovení.
 • Ostatní povinnosti lovících
  • složit vratnou kauci ve výši 500Kč
  • podpisem na povolení dát svolení ke kontrole zavazadel při odjezdu
  • souhlasem přebrání odpovědnosti za doprovod
  • nerušit ostatní lovící nadměrným hlukem

 

V případě jakéhokoliv porušení těchto podmínech propadá kauce a lovící může být vykázán od nádrže před koncem lovu.

Provozovatel nádrže se zříká veškeré zodpovědnosti jak v případě zranění, tak v případě poškození či krádeže vybavení všech návštěvníků.